Survivor

 • Ja sam stariji/a od 18 godina i potvrđujem
  Prihvatam uslove i odredbe dole navedenog ugovora o učestvovanju
 •  

  Za potrebe prijave za učešće u projektu SURVIVOR Producenta ACUN MEDYA KFT iz 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, Mađarska, reg. br.: 13 09 199958, a u skladu s Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (ZZLP), potreban nam je Vaš pristanak za prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti, a koji se prikupljaju za ACUN MEDYA KFT iz ACUN MEDYA KFT iz 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, Mađarska, reg. br.: 13 09 199958, kao Rukovaoca podacima o ličnosti, u svrhe registracije kandidata za casting projekta SURVIVOR.   

  Prikupljanje i obrada Vaših podataka o ličnosti vrši se u skladu sa odredbama ZZPL, na osnovu Vašeg izričitog pristanka i čuvaćemo ih samo onoliko koliko je potrebno radi ostvarivanja svrhe navedene u ovom Obaveštenju, osim ukoliko ranije povučete pristanak.

  U skladu sa ZZPL možete zatražiti pravo pristupa, ispravke ili brisanje pruženih podataka o ličnosti slanjem e-maila na adresu dpo@survivor.rs ili pisanim putem, na adresu sedišta ACUN MEDYA KFT.  Licu za zaštitu podataka o ličnosti možete se obratiti i sa bilo kojim pitanjem o obradi vaših podataka u ličnosti u ove svrhe dpo@survivor.rs ili pisanim putem, na adresu sedišta ACUN MEDYA KFT.

  Pristanak u svakom trenutku možete opozvati kontaktirajući naše lice za zaštitu podataka o ličnosti putem email adrese dpo@survivor.rs ili pisanim putem, na adresu sedišta ACUN MEDYA KFT.

  Otkaz odnosno povlačenje pristanka za dalju obradu Vaših podataka o ličnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koji su uz Vaš pristanak obrađeni do trenutka kad ste svoj pristanak uskratili.

  Molimo Vas da otvorite i pročitate Obaveštenje o privatnosti za korišćenje Vaših podataka o ličnosti na linku https://survivor.rs/privacy-notice.html i nastavite s postupkom registracije.

  Nakon što se putem Obaveštenja o privatnosti informišete o postupku obrade i zaštite Vaših podataka o ličnosti, molimo Vas da potvrdite da dajete pristanak da se Vaši podaci o ličnosti koje ste dostavili u ovoj prijavi koriste u svrhu registracije kandidata i kontaktiranja sa kandidatima u svrhu castinga za projekt SURVIVOR i učestvovanja u budućim projektima ACUN MEDYA KFT. 

   

   

  _______________________________________________________

  Nakon što sam pročitao i razumeo ovo obaveštenje saglasan/a sam da ACUN MEDYA KFT moje podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje u navedene svrhe.

 • Pročitao sam, razumeo sam, prihvatam. (*)
 •   ACUN MEDYA PISMO PRIHVAĆANJA OBVEZE ZA TAKMIČENJE

   

  1.     STRANE 

  ACUN MEDYA i podnositelj zahteva koji podnosi prijavu preko https://survivor.rs/apply/survivor/1 (u nastavku teksta „podnositelj zahteva“) u odnosu na projekt „Survivor“ ovim se slažu sa odredbama u nastavku.

   

  2.     PRAVA I OBVEZE STRANA

  a.     Podnositelj zahteva se slaže da su podaci i pojedinosti navedeni u Formularu za prijavu za takmičenje istiniti i tačni te će Podnositelj zahteva biti odgovoran za sve gubitke koji mogu nastati zbog pogrešnih ili nepotpunih podataka.

  b.     Podnositelj zahteva je suglasan i daje svoj pristanak za korišćenje njegovih podataka, fotografija i videozapisa koje je dostavio Acun Medy-i uz popunjeni Formular za prijavu za takmičenje. Acun Medya može koristiti dostavljene podatke, fotografije i videozapise za potrebe tog projekta u medijima, u programima i u vreme prema sopstvenom nahođenju. Podnositelj zahteva unapred potvrđuje da ako te fotografije i videozapisi koje je on/ona dostavio/podelio za korišćenje s Acun Medya, neće podneti bilo kakav zahtev protiv Acun Medye zbog tog korišćenja.

  c.     Podnositelj zahteva potvrđuje i slaže se da ti videozapisi i fotografije koje je koristio i priložio tokom popunjavanja Formulara za prijavu na takmičenje ne krše lična prava, autorska prava i druga prava trećih strana. Ako ti videozapisi i fotografije korišteni u Formularu za prijavu na takmičenje krše lična prava, autorska prava i druga prava trećih strana i Acun Medya mora platiti odštetu zbog takvog kršenja, Podnositelj zahteva dužan je nadoknaditi štetu.

  d.  Podnositelj zahteva daje svoju saglasnost za to da mu se obavest o podacima i informacijama o Takmičenju ili bilo kojem drugom projektu koji će provoditi Acun Medya KFT i/ili bilo koja povezana kompanija za tekuće ili buduće projekte koji će se izvršavati u bilo kojem mediju, uključujući, ali ne ograničavajući se na televiziju ili internet itd, daju određenim telekomunikacijskim sredstvima poput telefona, SMS-a i e-pošte.

  e.     Podnositelj zahteva slaže se i potvrđuje da razume da samo ispunjavanje obrasca za prijavu za Takmičenje ne znači nužno i ispunjavanje uslova za učestvovanje u Takmičenju; te da ovlašćenje za imenovanje takmičara ima isključivo Acun Medya.

  f.      Za podnositelje zahteva mlađe od 18 godina zahtev trebaju podneti njihovi zakonski zastupnici/oba roditelja/staratelj/usvojilac. Ako zastupnici/roditelji ne podnesu prijave za podnositelje mlađe od 18 godina, ti podnositelji zahteva ne mogu učestvovati u Takmičenju, čak i ako ispunjavaju druge uslove.

  g.     Podaci koje su podnositelji prijava dali na formularu za prijavu za Takmičenje čuvaće će se u bazi podataka Acun Medya i neće biti otkriveni trećim stranama. Sve u skladu s pozitivnim pravnim propisima.

  h.     Acun Medya zadržava pravo na promenu formata Takmičenja, uslova i odredbi ovog ugovora bez prethodnog obaveštenja podnositelja zahteva. Budući da je Pismo o preuzimanju Takmičenja pravno obavezujuće za Podnositelja zahteva, Podnositelj zahteva treba redovno proveravati ovu stranicu.

   

   

  STUPANJE NA SNAGU PISMA PRIHVAĆANJA OBVEZE

  ACUN MEDYA i podnositelj zahteva koji podnosi svoju prijavu putem https://survivor.rs/apply/survivor/1 (u daljnjem tekstu „podnositelj zahteva”) ovim pristaju na sve odredbe navedene ovde.

  o    

   

 • (*) Obavezna polja